Život Cirkvi vo svete 27/2018

Obsah

Plenárne zasadnutie biskupov Slovenska v Nitre

Pápež menoval slovenského kňaza za biskupa do Toronta

+ Zomrel kardinál Jean-Louis Tauran

Benedikt XVI. je „úplne svieži, aj keď staroba pokročila“

Kolín: Spomienka 1. výročia úmrtia kardinála Meisnera

Škandál vo vatikánskom chóre

USA: Bude katolíčka najvyššou sudkyňou? Weiterlesen.