”Vi förebrår er missbruk av Ert andliga uppdrag”

Prästerskapet i Paderborn uppmanar tyska biskopskonferensens ordförande Marx att avgå: ”Vi vill för Er vara ett tecken på att vi bekänner oss till Jesus Kristus som den ende Förlösaren och vår sanne Frälsare, medan Ni själv gjort skandal genom att lägga ner Herrens kors i förräderi.”
Weiterlesen.