Męczeństwo św. Jana Chrzciciela na dworze Heroda a kariera przy boku papieża Franciszka

Przychodzi prywatnie król Herod Antypas do papieża Franciszka: – Słuchaj no Franek wiesz jak jest po prawdzie, młócę Herodiadę, znaczy żonę swego brata Filipa i nie czuję się przez to w ludzie akceptowany. No coś muszę z tym zrobić, coś realnie zmienić, bo wzburzenie szaraczków narasta! Na to papież Franciszek z wielką miłością miłosierną pochyla się nad Heroda niemocą i słabością i dobrodusznie, życzliwie odpowiada:

Weiterlesen.