DESORIËNTERINGSHULP VAN DE DUITSE BISSCHOPPENCONFERENTIE (DBC)

Intercommunie – wie worden door het solo-optreden van de Duitse bisschoppen geholpen?
Het gedrag van paus Franciscus in de Duitse communiestrijd is irritant tegenstrijdig: eerst zou de DBC-tekst over toelating tot de communie van protestantse echtgenoten niet rijp zijn voor publicatie, toen gold hij weer als goed samengesteld, tenslotte moest hij toch weer op de internetsite van de DBC geplaatst kunnen worden.
Om de (gebrek aan) logica van de paus te begrijpen moeten we zijn vroegste uitspraken over dit thema bestuderen. Dat was in november 2015 toen hij met kardinaal Kasper de Duitse Lutherse gemeente in Rome bezocht. Toen vroeg een protestantse vrouw of ze niet eindelijk met haar katholieke man samen te communie mocht gaan. Weiterlesen.